İstanbul Devlet Konservatuvarı

Konservatuvar Sekreterliği

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Elif NUREL
Unvanı: Yüksek Okul Sekreteri
Yüksek Okul Sekreteri
Telefon: (0212) 260 10 50/2606
(0212) 260 10 50/2606
e-posta: elif.nurel@msgsu.edu.tr
elif.nurel@msgsu.edu.tr

Müdür Sekreterliği

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Nilüfer TÜFEKÇİ
Unvanı: Şef
Şef
Telefon: (0212) 260 10 50/2602
(0212) 260 10 50/2602
e-posta: nilufer.tufekci@msgsu.edu.tr
nilufer.tufekci@msgsu.edu.tr

Müzik, Müzikoloji Bölüm Sekreteri

Adı- Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Ahmet YENİGÜN
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: (0212) 260 10 50/2608
(0212) 260 10 50/2608
e-posta: ahmet.yenigun@msgsu.edu.tr
ahmet.yenigun@msgsu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Saime ÇELİKOK
Unvanı: Şef
Şef
Telefon: (0212) 260 10 50/2613
(0212) 260 10 50/2613
e-posta: saime.celikok@msgsu.edu.tr
saime.celikok@msgsu.edu.tr
Ali SAĞLAM
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: (0212) 260 10 50/2612
(0212) 260 10 50/2612
e-posta: ali.saglam@msgsu.edu.tr
ali.saglam@msgsu.edu.tr

Yazı İşleri

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Ömer BİLGİÇ
Unvanı: Şef
Şef
Telefon: (0212) 260 10 50/2609
(0212) 260 10 50/2609
e-posta: omer.bilgic@msgsu.edu.tr
omer.bilgic@msgsu.edu.tr
Ayşe SARIER
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: (0212) 260 10 50/2609
(0212) 260 10 50/2609
e-posta: ayse.sarier@msgsu.edu.tr
ayse.sarier@msgsu.edu.tr
Nur KAPLAN
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: (0212) 260 10 50/2610
(0212) 260 10 50/2610
e-posta: nur.kaplan@msgsu.edu.tr
nur.kaplan@msgsu.edu.tr

Muhasebe

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Ramazan KOCAOĞLU
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: (0212) 260 10 50/2617
(0212) 260 10 50/2617
e-posta: ramazan.kocaoglu@msgsu.edu.tr
ramazan.kocaoglu@msgsu.edu.tr
Merve YILDIRIM
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: (0212) 260 10 50/2618
(0212) 260 10 50/2618
e-posta: merve.yildirim@msgsu.edu.tr
merve.yildirim@msgsu.edu.tr
Ferhat İLÇİ
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: (0212 )260 10 50/2615
(0212 )260 10 50/2615
e-posta: ferhat.ilci@msgsu.edu.tr
ferhat.ilci@msgsu.edu.tr

Tabiplik

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Türkan BİRİNCİ KAYA
Unvanı: Hemşire
Hemşire
Telefon: (0212) 260 10 50/2620
(0212) 260 10 50/2620
e-posta:
Hasan Hüseyin İHTİYARKAPLAN
Unvanı: Sağlık Memuru
Sağlık Memuru
Telefon: (0212) 260 10 50/2620
(0212) 260 10 50/2620
e-posta:

Kütüphane

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Erol KILIÇ
Unvanı: Şef
Şef
Telefon: (0212) 260 10 50/2616
(0212) 260 10 50/2616
e-posta: erol.kilic@msgsu.edu.tr
erol.kilic@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.