Mimarlık Fakültesi

Dekanlık

Dekan

Prof. Dr. Ayşin SEV

Dekan Yardımcıları

Doç. Dr. S.Meltem ŞEN

Dr.Öğr.Üyesi Savaş EKİNCİ

Dekan Sekreteri

İffet AYDIN

Telefon

0212 243 00 48

e-posta

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.