Mimarlık Fakültesi

Dekanlık

Dekan

Prof. Dr. Ayşin SEV

Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. S.Meltem ŞEN

Dr.Öğr.Üyesi Savaş EKİNCİ

Dekan Sekreteri

İffet AYDIN

Telefon

0 (212) 393 34 60

0 (212) 252 16 00 Dahili: 4301

e-posta

mimfak@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.