Mimarlık Fakültesi

İş Akışları

31. Madde Görevlendirme ve Sigorta İşlemleri

Akademik Kadro İlanı-Dr. Öğr. Üyesi Başvurularının Alınması

Akademik Yükseltilme ve Kadroya Atanma İşlemleri

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atama

Askerlik Dönüşü İşe Başlama İşlemleri

Aylıksız İzin İşlemleri

Bağış Yolu ile Edinilen Tüketim Malzemesi ve Dayanıklı Taşınırlar

Bilgi Edinme İşlemleri

Bilimsel Araştırma Projesine Ait Demirbaş Malzemesi Teslimi

Bilirkişi Görevlendirme İşlemleri

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri

Bölüm Açma

Bütçe Teklifi

Danışmanlık Görevlendirme İşlemleri

Demirbaş Malzeme Teslimi

Depo Malzeme Çıkışı

Ders Görevlendirme İşlemleri

Ders İçerikleri(Müfredat) Verilmesi İşlemleri

Ders Programları (Lisans) ve Sınav Programı

Ders ve Başarı Değerlendirme

Devir Alınan veya Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri

Fakülte Kurulu Toplantısı

Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı

Gelen ve Giden Evrakların Kayıt İşlemleri

Görev Süresi Uzatma İşlemleri

Görevlendirme İşlemleri

Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri

İdari Yöneticilerin Yerine Vekalet Edecek Personel İle İlgili İşlemler

İş Birliği Protokolleri İşlemleri

Jüri Ödeme İşlemleri

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Maaş Ödeme İşlemleri

Mal Bildirim Beyanı İle İlgili İşlemler

Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri

Mazeret-Tek Ders Sınavı İşlemleri

Mazeret, Hastalık Ve Refakat İzni İşlemleri

Mesai(Fazla Çalışma Karşılığı) İzni

Öğrenci Belgesinin Verilmesi

Öğrenci Değişim Programı İşlemleri

Öğrenci İşlemleri-Danışman Atama

Öğrenci Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Öğrenci Staj İşlemleri

Onarım Tamir Bakım Hizmet Bedellerinin Ödenmesi

Özel Öğrencilik-Gelen Öğrenci İşlemleri

Özel Öğrencilik-Giden Öğrenci İşlemleri

Performans Programı Değerlendirme Raporu Hazırlama

Personelin Medeni Durum, Soyadı Değişiklik İşlemleri

Resmi Veya Özel Kurumlara Hitaben Yazı Hazırlanması

Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri

Sınav Sonucuna İtiraz İşlemleri

Sınav Ücreti İşlemleri

Soruşturma Ve Disiplin Suçu İşlemleri

Stratejik Planının İzlenmesi Ve Değerlendirme Süreci

Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri

Teknik Gezi İçin Görevlendirme ve Araç Temini İşlemleri

Transkript (Not Dökümünün) Verilmesi İşlemi

Yardım İşlemleri (Eş, Çocuk, Ölüm) İş Akış Şeması

Yatay-Kurum İçi Geçiş İşlemleri

Yıllık İzin İşlemleri

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences