Bilimsel Araştırma Projeleri

Geriye Dön

Tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri

23 Ekim 2023
Proje No Fakülte ve Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Ekibi Proje Başlığı BAP Sonuç Rapor Özeti
2019-02 GSF Heykel Bölümü Doç. Bülent Çınar Doç. Ömer Emre Yavuz
Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu
İleri teknoloji Yoluyla Deneysel ve Sayısal Heykel Tasarım ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması Özet için tıklayınız.
2019-04 GSF Grafik Tasarımı Bölümü Doç. Çetin Tüker Sanal Gerçeklik Ortamında Uzaktan Tasarım Eğitimi Süreçlerinin Eğitim Dinamikleri Bağlamında İncelenmesi Özet için tıklayınız.
2019-06 GSF Fotoğraf Bölümü Doç. Tuna Uysal Arş. Gör. Elçin Acun
Arş. Gör. Mert Çağıl Türkay
Dijital Sinematografide Kurgu Özet için tıklayınız.
2019-07 GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Esen Baydemir Öğr. Gör. Derya Tecimer
Öğr. Gör. Lütfiye Gül Gündüz
Azerbaycan Milli İncesanat Müzesinde Bulunan Geometrik Motifli Halılar İle Kars Iğdır Yöresine Ait Geometrik Motifli Halıların Desen ve Kompozisyon Özelliklerinin Karşılaştırılması Özet için tıklayınız.
2019-12 MYO Giyim Üretimi Teknolojisi Programı Doç. Dr. Kevser Gürcan Akbaş Öğr. Gör. Havva Meryem İmre Osmanlı Dönemi Türk Kadın Ayakkabılarının Günümüze Ulaşan Örneklerinin Moda Olgusu Kapsamında Tespit ve Analizi İle Tarihsel Süreçlerini Araştırma Projesi Özet için tıklayınız.
2019-13 Mimarlık Fak. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yener Altıparmakoğlulları Doç. Dr. Abdüsselam Selami Çifter Tasarım Eğitiminde Sezgisel Yaklaşımların Objektif Bilgi Kaynakları İle İnsan Faktörleri ve Ergonomi Ölçeğinde Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması Özet için tıklayınız.
2019-14 Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge Gündem Mimarlıkta Eski Yeni İlişkisi Üzerine: Zıtlık Estetiği Özet için tıklayınız.
2019-17 Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü Doç. Dr. İlkay Koman Prof. Dr. Nezih Ayasel
Arş. Gör. Hatice Yasemin Çakır
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Ekinci
Ekinsu Boyraz
Nazimi Yaver Yenal Ders Arşivi Araştırma ve Belgeleme Projesi Özet için tıklayınız.
2019-18 Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu Prof. Dr. Mustafa Özgünler
Doç. Dr. Şebnem Ertaş
Mimarlık Ortamında Toprak Yapı Malzeme Olgusunu Etkinleştirecek Arayüzlerin Geliştirilerek Yaratıcı Ortamlarının Sağlanması Özet için tıklayınız.
2019-19 Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Çiğdem Tekin
Arş. Gör. Halit Beyaztaş
Kent Dokusuna Eklenen Yeni Binaların Mevcut Dokunun Doğal Havalandırma Potansiyeline Olan Etkisinin İncelenmesi Özet için tıklayınız.
2019-20 Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğr. Gör. Dr. İnci Olgun Arş. Gör. Kumru Çılgın
Arş. Gör. Derya Altıner
Soner Çalış
Serim Dinç
Tarihten Günümüze Lüleburgaz Odaklı İskan Politikalarını Şekillendiren Göç Hareketliliğinin Bölge Kırsalına Etkisi Özet için tıklayınız.
2019-21 Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Ebru Firidin Özgür Prof. Dr. Sibel Yardımcı Yalçıntan
Arş. Gör. İdil Akyol
Arş. Gör. Barış Göğüş
Arş. Gör. Arzu Erturan
Arş. Gör. Sinem Seçer
Dr. Öğr. Üyesi Devran Bengü
Dr. Meriç Demir Kahraman
Metropol Çeperinde Kamusal Yaşam Deneyimlerinin Sosyal ve Mekansal Boyutları Özet için tıklayınız.
2019-22 Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İclal Kaya Altay Shqiprim Ahmeti
Amir Kuleta
İbrahim Beqiri
Priştine Kenti Kültürel Mirasının Koruma Sorununun Aşılmasında Sürdürülebilir Yenilikçi Yaklaşımlar Özet için tıklayınız.
2019-23 Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Gürses Söğüt Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Mahalle Sınırları: Birinci ve İkinci Daire Belediyeleri Sultanahmet ve Beyazıt Özet için tıklayınız.
2019-24 Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Tansel ERBİL Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Öngel
Hande Ceylan
Betül İngin
Elif Sidar Ökdemir
Ayşecan Hazal Ak
İsra Hatipoğlu
Beykoz Gecekondu Mahallelerinde Sanayi ve Emek Coğrafyasının Dönüşümü Özet için tıklayınız.
2019-27 Fen Edebiyat Fak. Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altunbulak Aksu Dr. Öğr. Üyesi İpek Tuvay Değişmeli Grup Kodlarının Denklik Sınıfları Özet için tıklayınız.
2019-28 Fen Edebiyat Fak. Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İpek Tuvay P- Permütasyon Modülleri ve Füzyon Sistemleri Özet için tıklayınız.
2019-29 Fen Edebiyat Fak. İstatistik Bölümü Doç. Dr. Barış Aşıkgil Kendinden Eşik Değerli Otoregresif Hataların Varlığında Doğrusal Olmayan Regresyon İçin Uyarlamalı Yeni Bir Yaklaşım Özet için tıklayınız.
2019-30 Fen Edebiyat Fak. İstatistik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Başer Arş. Gör. Metin Yangın
Arş. Gör. Selin Sarıdaş
Diyabet Hastalığının Tahmininde Sınıflandırma Algoritmaları Yaklaşımı Özet için tıklayınız.
2019-31 Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Begüm Özden Fırat Öğr. Gör. Dr. Ceren Lordoğlu
Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt
Tatavla’dan Kurtuluş’a: İşitsel Toplulukların Mekansal Kuruluşu Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Özet için tıklayınız.
2019-33 Fen Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Elif Koparal Öğr. Gör. Dr.Volkan Demirciler
Arş. Gör. Ali Öztürk
Arş. Gör. Burak Bünyat Aykanat
Urla-Çeşme Yarımadası Kültürel Çevre Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2019-34 Fen Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Bülent Öztürk Öğr. Gör. Dr. Buket Akçay
Arş. Gör. Burak Bünyat Aykanat
Tios Antik Kenti Yazıtlar Kataloğu Özet için tıklayınız.
2019-35 Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Selçuk Seçkin 2019 Yılı Yalova/Altınova Çobankale Kazı Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2019-37 Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Gülgün Köroğlu Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem
Doç. Dr. Bülent Öztürk
Arş. Gör. Burak Bünyat Aykanat
Sinop Balatlar Kilise Kazısı 2019 Yılı Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2019-38 Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin Osmanlı Devletinde Gureba Hastanelerinin İnşa Süreci ve Mimarisi (Türkiye Örnekleri) Özet için tıklayınız.
2019-39 Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Özlem Oktay Çerezci Nalan Türkmen
Fırat Kara
Özge Öztürk Kara
Özbekistan-Taşkent Müzelerindeki Türk Eserlerin İncelenmesi Özet için tıklayınız.
2019-41 Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Eray Biber Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmalarında Türk Arşivleri Özet için tıklayınız.
2019-43 Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksel Enşici Arş. Gör. Arzu Erturan
Kentlerde Yürünebilirliğin Çok Boyutlu Yaklaşım ve Hareketli Yöntemlerle Analizi Özet için tıklayınız.
2019-44 GSH Heykel Bölümü Prof. Neslihan PALA Arş. Gör. Ahmet Aydın ATMACA
Günümüzde Heykel Sanatında Varoluşçu Etkiler Özet için tıklayınız.
2019-50 GSF Sahne Dekor Köstümü Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çağla Tulukçu Arkman Arş. Gör. Zanna Abasova
1920-1940 Yıllarında Paris’te Avant-Garde Sanat Üretiminde Alice Prin’in Etkisi ve Anılarından Yola Çıkılarak Stop-Motion Animasyon Projesi Özet için tıklayınız.
2020-02 Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü Doç. Dr. R. Gökhan KOÇYİĞİT Doç.Dr. Tolga Sayın
Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu
Abdüllatif Yılmaz
Mimarlık Eğitimi İçin Digital Portfolyo Sistemi Model Araştırması; MSGSÜ Mimarlık Eğitimi Örneği Özet için tıklayınız.
2020-03 Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Tolga SAYIN Doç.Dr. R. Gökhan Koçyiğit
Doç. Dr. T. Ümit Arpacıoğlu
Mimarlıkta Yüzey Oluşturan Yapı Elemanlarının Mimari Tasarımda “Geçirgenlik” Mevhumu Üzerinden Araştırılması Özet için tıklayınız.
2020-05 Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSÜMER KAYNARCA Claudette Lafaye
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman
Arş. Gör. Sinem Seçer Sipahi
Parsel Ölçeğinde Kentsel Dönüşümün Etki Değerlendirmesi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Örneği Özet için tıklayınız.
2020-07 Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Bülent ÖZTÜRK Arş. Gör. Bünyan Burak Aykanat
Dr. Öğr. Üyesi Buket Akçay-Güven
Satala Antik Kenti Roma Dönemi Yazıtlar Kataloğu Özet için tıklayınız.
2020-08 Fen Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Nurcan YAZICI METİN Doç. Dr. Şükrü Sönmezer
Doç. Dr. Selçuk Seçkin
Doç. Dr. Soner Şahin
Arş. Gör. Nazhan Aytaç
İstanbul’un Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Eserleri Envanteri (Fatih İlçesi) Özet için tıklayınız.
2020-10 Fen Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN 2020 Yılı Yalova/Altınova Çobankale Kazı Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2020-11 Fen Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU Doç. Dr. Bülent Öztürk
Prof. Dr. Zeynep Erdem Koçel
Sinop Balatlar Kilise Kazısı 2020 Yılı Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2020-12 GSF Heykel Bölümü Doç. Bülent ÇINAR Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu
Sanatta Geleneksel Malzemelerin Çağdaş Üretim Teknikleri Kullanılarak Yaratıcı Arayüzlerin Araştırılması Özet için tıklayınız.
2020-14 Enformatik Bölümü Doç. Dr. Bülent Onur TURAN Simla Cengiz
Mobil Ortamlarda Kullanılan 3 Boyutlu Eskiz Yazılımlarının Bilişsel Aktiviteye Etkisi Özet için tıklayınız.
2020-17 Taşınabilir Kültür Vark. Koruma ve Onarım Y.O. Dr. Öğr. Üyesi Selin SUNAY YAPIŞKAN Prof. Dr. Önder PEKCAN
Prof. Dr. Ertan ARDA
Polimer-Metal Oksit Nanokompozitlerin Film Oluşum ve Optiksel Davranışının İncelenmesi Özet için tıklayınız.
2020-18 Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Selcen COŞKUN Beste Güzel
Kültürel Süreklilik ve ‘Yer’ in Önemi: Mürefte ve Şaraphaneleri Özet için tıklayınız.
2020-19 Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Koray GÜLER Nur PAMUKÇU
Rize Çamlıhemşine Bağlı Ortan ve Yolkıyı Yerleşimleri’nin Tarihi Kırsal Peyzaj Karakterizasyon Analizi Özet için tıklayınız.
2020-22 Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Saadet AYTİS Arş. Gör. Nida Çelebi ŞEKER
Zihinsel Engelli Bireyler İçin Bağımsız Yaşam Merkezi Tasarım Kriterleri: Bir Model Önerisi Özet için tıklayınız.
2021-06 Mimarlık Fak. / Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU Doç. Dr. Türkan İrgin Uzun
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Anıktar
Agah Taştemir
Ayşıl Coşkuner
Neriman Gül Çelebi
Anıtsal Mimari Mirasının Konfor Parametreleri ve Enerji Verimliliği Bakımından Araştırılması, Selçuklu-Osmanlı Dönemi Özet için tıklayınız.
2021-07 Mimarlık Fak. / Şehir Bölge Plamlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK Levent Kışlası Mekansal İzlerinin Tespiti ve Yerleşim Kompleksinin Mevcut Morfolojik Doku İle Etkileşiminin Belirlenmesi Özet için tıklayınız.
2021-09 Mimarlık Fak. / Şehir Bölge Plamlama Bölümü Öğr. Gör. Dr. İnci OLGUN Doç. Dr. Seher BAŞLIK
Arş. Gör. Kumru ÇILGIN
Arş. Gör. Serim DİNÇ
Prof. Dr. Papatya SEÇKİN
Öğr. Gör. Özge BOSO HANYALI
Eyüpsultan Ekosistem Yönetimi İçin Akıllı ve Yeşil Dönüşüm Modeli Özet için tıklayınız.
2021-12 Fen Edebiyat Fak. / Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Bülent ÖZTÜRK Arş. Gör. Abdülkerim Buğra Ateş
Amasya – Oluz Höyük Hellenistik Dönem Sikkeler Kataloğu Özet için tıklayınız.
2021-13 Fen Edebiyat Fak. / Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Elif KOPARAL Urla-Çeşme Yarımadası Tarihsel Peyzaj Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2021-14 Fen Edebiyat Fak. / Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU Dr. Ragsana HASANOVA
Doç. Dr. Bülent ÖZTÜRK
Prof. Dr. Zeynep ERDEM KOÇEL
Sinop Balatlar Kilise Kazısı 2021 Yılı Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2021-15 Fen Edebiyat Fak. / Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Nurcan YAZICI METİN Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER
Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN
Doç. Dr. Soner ŞAHİN
İstanbul’un Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Eserleri Envanteri (Fatih İlçesindeki Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Eğitim Yapıları) Özet için tıklayınız.
2021-16 Fen Edebiyat Fak. / Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN 2021 Yılı Yalova/Altınova Çobankale Kazı Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2021-17 Fen Edebiyat Fak. / Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rukiye KARA Cihan TAŞ
Türkiye’de Covid-19 Salgını İçin Matematiksel Epidemik Modellerin İncelenmesi Özet için tıklayınız.
2021-18 Fen Edebiyat Fak. / İstatistik Bölümü Prof. Dr. Semra ERPOLAT TAŞABAT Prof. Dr. Ebru OĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Ilona TELSİZ KAYAOĞLU
Covid-19 Pandemi Sürecinde MSGSÜ Öğrencileri ve Akademisyenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma Özet için tıklayınız.
2021-19 Fen Edebiyat Fak. / İstatistik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Damla İLTER Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÖZLÜER BAŞER
Dr. Öğr. Üyesi Hale GÖNÜL
Mimarlık Mezunu Kadınların Kariyer Sürekliliği: İstatistiksel Bir Bakış Açışı Özet için tıklayınız.
2021-20 Fen Edebiyat Fak. / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Hanife KONCU Prof. Dr. Müjgan ÇAKIR
St. Petersburg’da Bulunan Türkçe Farsça Hikaye Konulu El Yazması Eserler Özet için tıklayınız.
2021-21 Fen Edebiyat Fak. / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ZENGİN Öğr. Gör. Neşe Pelin KAYA
Öğr. Gör. Dilek YÖRDEM
Öğr. Gör. Dr. Kemal ŞAHİN
Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında İstanbul Özet için tıklayınız.
2021-26 MYO Giyim Üretim Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi Derya BULUÇ Sürdürülebilirlik Bağlamında Kumaş Manipülasyonlarıyla Yeniden Giysi Üretme Özet için tıklayınız.
2021-28 GSF Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Derya ÜLKER Nazlı Buse KÖKCÜ
Resimde Öznel Gerçekliğin Işık Gölge İle İfadesinin İç Mekan Resimleri Üzerinden İncelenmesi Özet için tıklayınız.
2021-29 Mimarlık Fak. / İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esin SARIMAN ÖZEN Emine YAVUZ PAKİH
Ulusal Demiryolu Mirasının Korunmasına Yönelik Yaklaşımlar Özet için tıklayınız.
2022-08 Fen Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU Sinop Balatlar Kilise Kazısı 2022 Yılı Çalışmaları Özet için tıklayınız.
2022-10 Fen Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Özlem OKTAY ÇEREZCİ Doç. Dr.Farhod MAKSUDOV
Özbekistan Taşkent ve Semerkant Yüzey Araştırmaları Özet için tıklayınız.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences