Hizmetler

Danışma kaynakları, tezler, nadir eserler, süreli yayınlar ve ayrık yayınlar kütüphane dışına ödünç verilmemektedir. Ödünç verme hizmetinden Üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli yararlanabilir.

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mensubu akademik ve idari personel ile öğrenciler üniversiteye ait kimliklerini gösterip üye formu doldurarak kütüphaneye üye olabilir ve ödünç kitap alabilirler.

** Ayrıntılı bilgi için Kütüphane Hakkında başlığı altında yer alan Kütüphane Kullanım Yönergesini okuyunuz.

Ödünç Kitap Alma Sayı ve Süreleri :

         Statü

Ödünç verme süresi

Ödünç alınabilecek
Kitap sayısı

MSGSÜ Lisans Öğrencisi

15 gün

3

MSGSÜ Y.Lisans ve Doktora öğrencisi

30 Gün

5

MSGSÜ Öğretim Üyesi

30 Gün

5

MSGSÜ İdari Personeli

30 gün

5

Eğer kitap bir başkası tarafından talep edilmemekte ise iade süresi bir kez uzatılabilir.
Kitabı iade tarihinde getirmeyen kullanıcılara geciktirdiği her gün için 7 gün ödünç kitap alamama cezası verilir. Ödünç alınan kitaplar kaybedilmiş, sayfaları eksilmiş veya yıpratılmış ise bu durumdan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı kaybettiği ya da yıprattığı kitabın yenisini en kısa zamanda almakla yükümlüdür. Eğer temini mümkün değilse kitabın bugünkü değeri kadar para ödemek zorundadır.

Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmeleri için onlara rehberlik etmek, karşılaştıkları sorunları çözmek ve danışma kaynaklarının kullanımında yardımcı olmak amacıyla danışma hizmeti verilmektedir.
Bu hizmet kapsamında kütüphanemizin abone olduğu veri tabanları ve bilgi erişim araçlarının tanıtımı, kullanımı ile ilgili gerek bireysel gerekse gruplara yönelik kullanıcı eğitimleri yıl boyunca verilmektedir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphanelerinden kütüphaneler arası işbirliği yoluyla kitap ödünç alma veya makale fotokopisi isteme için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
KURALLAR

  • Kütüphaneler arası işbirliğinden sadece öğretim elemanları, kütüphaneleri kanalıyla yararlanabilirler. Kişiler direkt olarak kitap/makale isteğinde bulunamazlar.
  • MSGSÜ kütüphanelerinden kitap/makale fotokopisi isteğinde bulunacak kütüphanelerin elektronik ortamda KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) ve TÜBESS  (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi)  formlarından birini doldurarak MSGSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.
  • Kütüphaneler arası ödünç kitap isteğinde bulunan kütüphaneye en fazla 3 adet kitap 30 gün süreyle (posta süresi dâhil) ödünç verilir. Uzatma ve rezervasyon işlemi yapılmaz.
  • Bir kişi bir seferde en fazla 5 adet makale fotokopisi isteğinde bulunabilir.
  • Sadece dergilerdeki makalelerden fotokopi gönderilir; Kitaplar fotokopi çekilmez, ödünç verilir.
  • Nadir eserler koleksiyonundaki eserler ile danışma kaynakları, tezler kütüphanece ödünç verilmez.
  • Bu hizmet karşılığı doğacak posta, kargo, fotokopi vb. tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır.
  • Kitabın kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dâhil), Kütüphaneler arası ödünç kitap/fotokopi istek formunda imzası bulunan yetkili kişi sorumludur.
  • Kitabın kaybolması, iade edilmemesi veya geciktirilmesi durumunda MSGSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences