Kitap Bölümleri Açık Raf Bölümü

Bu bölümde LC (Library of Congress) Sınıflama Sistemi’ne göre sınıflandırılmış ve yerleştirilmiş kitaplar açık raf sistemi ile okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur. Kütüphanemize yeni gelen yayınlar teknik işlemleri bittikten sonra bu bölümde okuyucularımızın hizmetine açılmakta olup, koleksiyonu sürekli gelişmektedir.

Danışma Kaynakları Bölümü

Kütüphanemizin bu bölümünde ansiklopedi, sözlük, atlas, biyografya gibi temel başvuru kaynakları açık rafta kullanıcılara sunulmuştur. Bu kaynaklardan sadece kütüphane içinde yararlanılabilir ve fotokopi çekilebilir.

Kapalı Raf Bölümü Kitaplar

Bu bölümdeki kitaplar Dewey Sınıflama Sistemine göre okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur. Okuyucuların bu bölümdeki bir kaynağa ulaşabilmeleri için aradıkları kaynağı katalog taramadan tespit ederek bankodaki görevliye başvurması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda danışma bankosundaki görevli okuyucunun içeri girmesine izin verebilir. MSGSÜ kimliğini bankodaki görevliye bırakmayan kullanıcılar kütüphanenin bu bölümünden yararlanamazlar.
Tezler
Üniversitemiz Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde yapılan Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik tezleri ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Bitirme ödevleri bu bölümde kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Tezler kütüphane dışına ödünç verilmemektedir. Belirli bölümleri fotokopi çekilebilir.

Süreli Yayınlar

Bulunduğumuz yıla ait Türkçe ve yabancı süreli yayınlar bu bölümde kendi içlerinde alfabetik olarak kullanıma sunulmaktadır.
Önceki yıllara ait süreli yayınlar ciltlenerek kendi içlerinde alfabetik olarak açık rafta hizmete sunulmaktadır.
Süreli Yayınların bibliyografik künyeleri ile yıl ve sayı bilgilerine katalog tarama programından erişim sağlanabilmektedir.
Süreli yayınlar kütüphane dışına ödünç verilmemektedir.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences