Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı

Daire Başkan V.
: Daniyal ÇAKIRAL
Daniyal ÇAKIRAL
Telefon
: (0212) 232 09 76/2222
(0212) 232 09 76/2222
e-posta
: daniyal.cakiral@msgsu.edu.tr
daniyal.cakiral@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.