EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tarihçe

Eğitim Bilimleri Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur.

Programın Amacı

Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde üniversitenin bütün bölümlerine açılan serbest ve serbest seçmeli dersler ile öğrencilere eğitim bilimleri alanında farkındalık kazandırmak; Lisans Üstü programlarla Eğitim Bilimleri alanının ana bilim dallarında (Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik) öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmek; öğretmenlik mesleğini için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak; eğitim alanı dışındaki farklı kurumlara eğitmen/eğitim bilimci yetiştirmek ve lisansüstü seviyede tez ve projelerle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik çeşitli faaliyetleri yürütmek hedeflenir.

Programlar

Bölüm “Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı”, “Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi”, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Anabilim Dalı alanlarından oluşan Bölümde Üniversitenin bütün bölümleri için disiplinler arası seçmeli dersler verilir. Bölüm, 2019 yılından bu yana Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programı da açmıştır. Lisansüstü programa Eğitim Fakültesi mezunu veya Pedagojik Formasyon Eğitimi sertifikasına sahip olan adaylar kabul edilmektedir.

İş Alanları

Bölümün Lisans Üstü Program mezunları, kamu ve özel kurumlardaki eğitim faaliyetlerinin tasarlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında etkin olarak görev alır. Milli Eğitim Bakanlığının bünyesinde bulunan, ders kitabı yazma komisyonlarında ve öğretim programı geliştirme komisyonlarında ülkemiz öğretim programı geliştirme çalışmalarına katkı sunar. Üniversitelerin ilgili programlarında öğretim elemanı olarak çalışabilir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ebru OĞUZ
(ebru.oguz@msgsu.edu.tr)

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Tuba AKPOLAT
(tuba.sagir.akpolat@msgsu.edu.tr)

Bölüm Sekreteri

Nurben TÜRK ŞEN

Telefon

+(90) 212 246 0011- 5416

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences