TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

Tarihçe

Bölümünün başlangıcı Sanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlisi “Tezyini Sanatlar Şubesi” bünyesinde, 1938 yılında Prof. Sabih Gözen’nin başkanlığını açılan “Kumaş Desenleri Atölyesi”ne dayanır. 1958 yılında Kumaş Desenleri Atölyesi’nde Baskı Atölyesi kurulur. 1966 yılında Yüksek Süsleme Bölümü “Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü” adını alır ve Bölüm ilk “Tekstil Desenleri Atölyesi” mezunlarını verir. 1971-1980 yılları arasında Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü içinde “Tekstil Sanatları Atölyesi” adı ile devam eder. 1978 yılında Tekstil Sanatları Atölyesi’nde bir Dokuma Atölyesi kurulur. 1980-1982 yılları arasında Tekstil Sanatları Atölyesi’nin adı “Tekstil Sanatları Bölümü” olarak değişir. 1982 yılından itibaren Yükseköğretim Yasası ile Güzel Sanatlar Akademisi’nin üniversiteye dönüşmesiyle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Uygulamalı Sanatlar Bölümü içinde  “Tekstil Anasanat Dalı” adıyla mezun vermeye devam eder. 1994 yılında “Tekstil Bölümü”, 2004 yılında “Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü” adını alır.

Programın Amacı

Bölüm, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen dinamik, girişimci tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programları öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulur. Tekstil ve Moda Tasarımında sürdürülebilirlik kavramı üzerine bütüncül bir bakış açısı geliştirmek ve tasarımda sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturabilmek hedeflenir. Bu kapsamdaki çeşitli ulusal ve uluslararası projeler öğretim programlarına  dahil edilir.

Programlar

Bölümde bir anasanat dalına bağlı üç sanat dalı vardır:  Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı içinde Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giyim Tasarımı Sanat Dalları yer alır. Öğrenciler dört yıllık lisans programı süresince, dokuma, baskı, örme ve giysi tasarımı disiplinlerini eş zamanlı olarak alırlar. Tekstil ve moda tasarımına yönelik sanat dalları ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, Lif Sanatı ve Doğal/Yapay Çevrede Lif Sanatları kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılır. Eğitim programı içinde, bu alanı sanatsal, kültürel, mesleki ve teknik yönden besleyen, tamamlayan ilgili sanat ve tasarım derslerinin yanında, sektör stajları, eğitim gezileri, çalıştaylar, sergi ve fuar katılımları da yer alır. Öğrencilerimiz, bir öğretim üyesinin danışmanlığında yürüttükleri diploma projelerini özgünlük, teknik yeterlilik ve sunum açısından, öğretim üyeleri ile sektör temsilcilerinden  oluşan jüri önünde sunduktan sonra mezun olurlar.

Yurt dışında tekstil ve moda üzerine çalışan 17 üniversiteyle Erasmus anlaşması olan Bölümün öğrenci ve akademisyenleri değişim programları kapsamında ortak projeler geliştirirler.

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları, Üniversitemizin Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak yürütülür.

2015 yılında kurulan “Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Bölümle iş birliği halinde çalışarak tekstil, hazır giyim ve moda alanındaki firmalardan gelen istekler doğrultusunda tasarım içerikli programlar düzenler, farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getiren üniversite-sanayi iş birliği kapsamında projeler geliştirir, etkinlikler düzenler,  sektör firmalarına akademik danışmanlık desteği verir.

İş Alanları

Mezun olmadan önce alanıyla ilgili çeşitli firmalarda staj yapan öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çeşitli ulusal ve uluslar arası markaların ekibinde tasarımcı olarak çalışma imkânı bulur.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kemal CAN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Nesrin TÜRKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI

 

Bölüm Sekreteri

Şeyma KARTAL

Telefon

0212 252 16 00 / 4471

e-posta

tekstil@msgsu.edu.tr

 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences