Güzel Sanatlar Enstitüsü

Resim Anasanat Dalı

Heykel Anasanat Dalı

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

Seramik ve Cam Anasanat Dalı

Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Yüksek Lisans Programı

Cilt Yüksek Lisans Programı

Tezhip Sanatı Yüksek Lisans Programı

Hat Sanatı Yüksek Lisans Programı

Çini Tasarımı ve Onarımı Yüksek Lisans Programı

Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Sanatta Yeterlik Programı

Cilt Sanatta Yeterlik Programı

Tezhip Sanatı Sanatta Yeterlik Programı

Hat Sanatı Sanatta Yeterlik Programı

Çini Tasarımı ve Onarımı Sanatta Yeterlik Programı

Sahne Dekoru ve Kostümü Anasanat Dalı

Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı

Sinema ve Televizyon Sanatta Yeterlik Programı

Fotoğraf Anasanat Dalı

Temel Eğitim Anasanat Dalı

Müzik Anasanat Dalı

Piyano, Arp ve Gitar Yüksek Lisans Programı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

Bestecilik ve Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Programı

Piyano, Arp ve Gitar Sanatta Yeterlik Programı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı

Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı

Bestecilik ve Orkestra Şefliği Sanatta Yeterlik Programı

Sahne Sanatları Anasanat Dalı

Opera Yüksek Lisans Programı

Tiyatro Yüksek Lisans Programı

Bale Yüksek Lisans Programı

Modern Dans Yüksek Lisans Programı

Opera Sanatta Yeterlik Programı

Tiyatro Sanatta Yeterlik Programı

Bale Sanatta Yeterlik Programı

Modern Dans Sanatta Yeterlik Programı

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences